Publications of authors from Pragmatica

 •     2010 - Сегментация на потребителите според привързаността им към бранда и склонността за превключване към друг - Доцент д-р Симеон Желев
 •     2010 - Свободното време извън мрежата - Цветелина Димитрова
 •     2010 - Интернет плащанията - Защо не и в България? - Цветелина Димитрова
 •     2010 - Да превърнем виртуалните обиколки по магазините в бизнес - Цветелина Димитрова
 •     2010 - Стандартът Стара планина -
 •     2009 - Toward a General Typology of Brand Positioning - Associate Professor Simeon Jelev
 •     2009 - Имиграцията - възможност или заплаха за страните от ЕС? - Цветелина Милкова
 •     2009 - КУЛТУРНОТО АСИМИЛИРАНЕ В ПРИЕМАЩОТО ОБЩЕСТВО ИЛИ МНОГОКУЛТУРНИЯТ ИДЕАЛ? - Цветелина Милкова
 •     2009 - Онлайн проучванията в отговор на кризата - Мартина Барборска
 •     2008 - Излъчване на позиционни идеи чрез изследване на безсъзнателното посредством генериране и анализ на метафори - Доцент д-р Симеон Желев
 •     2007 - Приложение на подхода “Средства-Цел” и стълбичната методология за откриване и оценяване на позиционни идеи - Доцент д-р Симеон Желев
 •     2006 - Що е то позициониране, все пак? - Доцент д-р Симеон Желев
 •     2005 - How does advertising work, anyway? - Associate Professor PhD Simeon Jelev
 •     2004 - Колко струва твоята марка? - Доцент д-р Симеон Желев
 •     2004 - Какво трябва да прави рекламата в общия случай - Доцент д-р Симеон Желев
 •     2004 - Да впрегнеш коня зад каруцата - Доцент д-р Симеон Желев
 •     2004 - Бъди различен или умри?! - Доцент д-р Симеон Желев
 •     2004 - Какво могат и какво не маркетинговите изследвания по отношение на бъдещето - Доцент д-р Симеон Желев
 •     2004 - Какъв е твоят бизнес? - Доцент д-р Симеон Желев
 •     2004 - Промоциите не са универсално средство за популяризирането на нов продукт - Доцент д-р Симеон Желев
 •     2004 - Който върви срещу пазара – загазва - Доцент д-р Симеон Желев
 •     2002 - Пазарен успех посредством отличителност – смислена - Доцент д-р Симеон Желев

Information from conducted research

 •     2013 - Корпоративни страници - Прагматика
 •     2013 - Corporate FB pages 10.2013 - Прагматика
 •     2013 - Corporate FB pages 11.10.2013 - Прагматика
 •     2013 - Corporate FB pages 2013 - Прагматика
 •     2012 - Поведението на българските потребители в контекста на икономическата обстановка - Прагматика
 •     2012 - Интернет навици и ползване на социалните медии - Прагматика ООД
 •     2011 - Промяна в потребителското поведение -
 •     2011 - Спонтанните покупки и комуникационният микс -
 •     2010 - Промяна на потребителското поведение -
 •     2010 - Интернет плащания -
 •     2010 - Тенденции в потребителското поведение -
 •     2010 - Ниво на удовлетвореност на служителите -
 •     2010 - Как да стимулираме продажбите? -
 •     2010 - Прогнози за Световното първенство по футбол - ЮАР 2010 -
 •     2010 - Стандартът Стара планина -

Library of books and articles available in Pragmatica

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 
 

Useful websites

Pragmatica