За нас

 • Информацията е основата на всеки бизнес.
 • Прекалено многото информация, както и изкривената такава, води до объркване, а не до измерване и обяснение на процесите и явленията.
 • Затова ние превръщаме данните в полезна и приложима информация, а информацията - в предложения за управленски решения.

Кои сме ние?

Агенция Прагматика е независима българска компания, основана през 2001г. от доц. д-р Симеон Желев и Николай Неделчев.

Агенцията специализира и развива своя професионализъм в две основни посоки:
 • Маркетингови изследвания – конвенционални и on-line.
 • Маркетингови консултации, базирани на маркетингови изследвания.
Прагматика работи, за да даде отговори на основните бизнес въпроси, които вълнуват фирмите, продаващи своите продукти и услуги на българския пазар:
 • Какво се случва на пазара?
 • Защо се случва?
 • Какво ще се случи впоследствие?
 • Какъв е най-добрият начин за растеж?

Нашата философия е “Смисъл, а не просто данни”!

Прагматика е партньор на Publicis-MARC Group и отделните нейни практики:

 

С какво сме различни?

 • Знаем, че нашите клиенти очакват решение на проблеми, а не просто отговори на въпроси.
 • Ние сме в бизнеса, за да правим маркетингови изследвания, а не в маркетинговите изследвания, за да правим бизнес.
 • Адаптираме водещия световен опит към българските условия.
 • Единствени в България системно изповядваме еренберианското разбиране за маркетинга като наука.

Как работим?

 • Задълбочено вникваме в проблемите на нашите клиенти
 • Разработваме методология
 • Събираме само нужната и подходяща информация
 • Анализираме задълбочено информацията
 • Интерпретираме информацията от управленска гледна точка
 • Формулираме работещи препоръки за решения
 • Търсим индивидуални гъвкави подходи, за да съветваме нашите клиенти възможно най-рационално и адекватно относно подхода, който те трябва да предприемат.
 • Знаем, че за да имат най-голяма полезност, изследванията трябва да бъдат основани на задълбочени и ползотворни взаимоотношения с клиента, които трябва да се развиват във времето. По този начин можем да вникнем в същината на мисиите и стратегиите на клиентите, в особеностите на техните пазари, потребители и конкуренти, както и да разберем начина, по който продуктите и услугите са позиционирани и таргетирани.
Pragmatica